Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

Η Δυτική Μακεδονία ως πεδίο μάχης

Η Δυτική Μακεδονία ως πεδίο μάχης

Η Δυτική Μακεδονία ως πεδίο μάχης

Στο πολεμικό πεδίο, ξεχωρίζουν οι δύο μεγάλες περίοδοι μαχών στη Δυτική Μακεδονία: πρώτα το 1948, όταν ο Εθνικός Στρατός προσπάθησε αλλά απέτυχε να καταστρέψει τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Ακολούθησαν οι μεγάλες μάχες του καλοκαιριού του 1949 στο Βίτσι και το Γράμμο, στις οποίες ο αναδιοργανωμένος Εθνικός Στρατός (ΕΣ), υπό την ηγεσία του αρχιστράτηγου Αλέξανδρου Παπάγου, έδιωξε οριστικά τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ), που αποχώρησαν στην Αλβανία (καθώς η Γιουγκοσλαβία έκλεισε τα σύνορά της στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας τον Ιούλιο του 1949), επιφέροντας το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου.

 

Ηγεσίες και στρατιώτες

Άμαχοι και στρατιώτες εκτός μάχης

Τύπος και εκδόσεις