Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

Εμφύλιος Πόλεμος: η μνήμη και η συμφιλίωση

Εμφύλιος Πόλεμος: η μνήμη και η συμφιλίωση

Εμφύλιος Πόλεμος: η μνήμη και η συμφιλίωση

Εμφύλιος Πόλεμος: η μνήμη και η συμφιλίωση

Στον 20ό αιώνα, οι μεγάλες αναμετρήσεις δεν αφορούσαν μόνο διαμάχες κρατών ή στρατών· αφορούσαν, πρώτιστα, το ζήτημα της οργάνωσης της ανθρώπινης κοινωνίας και άρα της νομιμοποίησης της εξουσίας. Ως εκ τούτου, ενέπλεκαν εκατομμύρια ανθρώπους, που κινητοποιούνταν για να προστατέψουν το έθνος τους, την κοινότητά τους, την οικογένειά τους, τον τρόπο ζωής τους.

Η τεράστιας κλίμακας αναμέτρηση του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) αποσταθεροποίησε την Ευρώπη, οδήγησε στη διάλυση πολυεθνικών αυτοκρατοριών και άνοιξε το δρόμο στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Η μεταπολεμική αστάθεια, επιπλέον, επέτρεψε την άνοδο των δυνάμεων του φασισμού. Κατά το Μεσοπόλεμο, η τριχοτόμηση της Ευρώπης σε φασισμό, κομμουνισμό και δυτική δημοκρατία οδήγησε στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτόν, οι συνασπισμένες δυνάμεις των Δυτικών και της Σοβιετικής Ένωσης συνέτριψαν τον Χίτλερ και τους συμμάχους του - με την Ελλάδα μάλιστα σε ρόλο πρωτοπόρου, τόσο κατά τον Ελληνο-ιταλικό και Ελληνο-γερμανικό Πόλεμο το 1940-1941, όσο και στο ευρωπαϊκό αντιστασιακό κίνημα το 1941-1944.

Ωστόσο, ο Μεγάλος Συνασπισμός των Συμμάχων κατέρρευσε και αυτός. Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940, ξεκίνησε μια νέα μάχη για την «ψυχή της ανθρωπότητας» - ο Ψυχρός Πόλεμος - μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Στα σύνορα των δύο κόσμων, η Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία, και ειδικά ο Γράμμος, είχαν την αμφίβολη τιμή να αποτελέσουν το πρώτο πεδίο αυτής της καινούριας, πλανητικής κλίμακας, μάχης· πεδίο όπου συνέκλιναν τεράστιες δυνάμεις, διεθνείς, στρατηγικές, ιδεολογικές. Επομένως, ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος εντάσσεται στις μεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις του 20ού αιώνα, στις οποίες οι αντιμαχόμενοι κινητοποιούνταν αναζητώντας τη βέλτιστη κοινωνική οργάνωση, επιδιώκοντας έναν καλύτερο κόσμο. Η συνειδητοποίηση της φύσης αυτής της σύγκρουσης, αλλά και του ευρύτερου πλαισίου της, δικαιολογεί την αναγκαιότητα της εθνικής συμφιλίωσης.
 

 
 

 

ΦΕΚ