Ο καπετάν Λάκης (Νικόλαος ή Λάκης Νταηλάκης) (καθιστός, τρίτος από δεξιά) με το σώμα του. Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.