Ο Ηλίας Φαρμάκης (όρθιος) από τη Βλάστη Κοζάνης, ο Εμμανουήλ Σωτηριάδης (δεξιά) και ο Γεώργιος Μανώλης ή Πιάλας, 1906. Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.