Παρσία, Δυτικομακεδόνες μάστορες, 1935. [από: Μαστοροχώρια].