Νεστόριο, κατασκευή στέγης, 1938. Αρχείο Δήμου Νεστορίου.