Μονόπυλο, μερική άποψη του χωριού, δεκαετία 1930 (φωτ. Πέτρος Κλειούσης). Αρχείο Συλλόγου Μονοπυλιωτών.