Χειρόγραφη επιστολή στην πίσω πλευρά καρτ-ποστάλ, Νεστόριο 1 Δεκεμβρίου 1923. Αρχείο Δήμου Νεστορίου.