Νεστόριο, οικογενειακή φωτογραφία σε επιστολικό δελτάριο, 1923. Αρχείο Δήμου Νεστορίου.