Μονόπυλο, το σχολείο, δεκαετία 1930 (φωτ. Πέτρος Κλειούσης). Αρχείο Συλλόγου Μονοπυλιωτών.