Μανιάκοι, εγκαίνια της γέφυρας, 1921. Aρχείο Σωτήριου Τόσκου.