Κλαδοράχη Φλώρινας, εκδρομή, 15 Αυγούστου 1926. [από: Η αποκατάσταση των προσφύγων].