Νεστόριο, παρέα φίλων σε καφενείο. Αρχείο Δήμου Νεστορίου.