Ο Χρυσός Μπίβουλας. Καστοριά, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.