Το σώμα του καπετάν Γέρμα (ανθυπολοχαγού Νικόλαου Τσοτάκου). Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο - Φωτογραφικό Αρχείο.