Το σώμα του Παύλου Γύπαρη, 1906. Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο - Φωτογραφικό Αρχείο.