Ο Βασίλειος Μπατσέλας από τους Αμπελόκηπους Καστοριάς. Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.