Ο Κωνσταντίνος Μάνος (ψευδ. Μιχαηλίδης). Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.