Ο Γερμανός Καραβαγγέλης, μητροπολίτης Καστοριάς. Καστοριά, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.