Ο Παύλος Μελάς σε σχέδιο βασισμένο στη φωτογραφία (1904) του Γεράσιμου Δαφνόπουλου. Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.