Ο Στέφανος Δραγούμης, ένας από τους κύριους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα. Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.