Ο Λάζαρος Αποστολίδης από την Άνω Λεύκη Καστοριάς. Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.