Νάρκισσος ο ποιητικός (Narcissus poeticus), νάρκισσος, ζαμπάκι, μανουσάκι