Καστοριά, έφιπποι αξιωματικοί της Γαλλικής Στρατιάς Ανατολής στον παλιό δημόσιο δρόμο στα νότια της πόλης. [από: Προσφυγικός συνοικισμός].