Τμήμα εθνολογικού χάρτη της δυτικής Μακεδονίας, Τυπογραφείο Κοντογόνη, 1915. [από: Χαρτογραφώντας τη Μακεδονία].