Μέτωπο δυτικής Μακεδονίας, Δεκέμβριος 1916. Η διάταξη των γαλλικών και σερβικών δυνάμεων (πράσινο) απέναντι στην 11η γερμανική στρατιά (κόκκινο). [από: ].