Μαθητές από τα Μαστοροχώρια με ευρωπαϊκή και τοπική ενδυμασία, 1914. [από: Μαστοροχώρια].