Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Χώροι φιλοξενίας και διανυκτέρευσης

Χώροι φιλοξενίας και διανυκτέρευσης

Χώροι φιλοξενίας και διανυκτέρευσης

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες διαμονής και φιλοξενίας επισκεπτών, καθώς και των φοιτητών και των εκπαιδευτικών που θα μετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, προβλέφθηκε η κατασκευή ξενώνα 12 δωματίων, δυναμικότητας 28 κλινών. Τη λειτουργία του ξενώνα ανέλαβε ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Νεστορίου. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής και οι κάτοικοι εμπλέκονται άμεσα στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Πάρκου. Εξάλλου, η λειτουργία του Πάρκου έχει ενταχθεί στο πλαίσιο των παράλληλων στόχων του Δήμου Νεστορίου για την ανάδειξη της περιοχής, όπως προβλέπει ειδική σύμβαση που έχει υπογραφεί με το Ίδρυμα.