Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Φυτά του Γράμμου

Φυτά του Γράμμου

Φυτά του Γράμμου

fyta_front.jpg

Photo Gallery

Η χλωρίδα του Γράμμου είναι ιδιαίτερα πλούσια και με αρκετά σπάνια ή και ενδημικά είδη. Αν και δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή των ανώτερων φυτικών ειδών, εκτιμάται ότι ο αριθμός τους είναι ιδιαίτερα υψηλός και κυμαίνεται από 1000 έως 1500 είδη.

Στη χλωρίδα περιλαμβάνονται πολλά κεντροευρωπαϊκά χλωριδικά στοιχεία καθώς και πολλά ενδημικά είδη της Βαλκανικής χερσονήσου.Από αποσπασματικές και περιορισμένες έρευνες στην περιοχή  έχουν καταγραφεί 18 ελληνικά ενδημικά είδη, 3 τοπικά ενδημικά του όρους Γράμμος, 70 βαλκανικά ενδημικά ή υποενδημικά, 45 είδη προστατεύονται από νομικά κατοχυρωμένο καθεστώς προστασίας τους όπως το Π.Δ 67/1981,  τη Σύµβαση της Βέρνης, ο κατάλογος Corine, η οδηγία 92/43 κλπ
    


Σημαντικότερες ομάδες ειδών

Στην περιοχή εμφανίζονται πολλές ομάδες ειδών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • περισσότερα από 40 είδη ορχειδοειδών που έχουν καταγραφεί στο ορεινό συγκρότημα. Τα ορχειδοειδή είναι από τις πιο σύγχρονες ομάδες φυτικών ειδών και θεωρούνται δείκτες της ανθρώπινης επέμβασης. Σε υγρολίβαδα της περιοχής εμφανίζονται η Dactylorhiza baumanniana που είναι ελληνικό ενδημικό, η Dactylorhiza cordigera, που είναι ενδημικό της Βαλκανικής, και σε δάση πεύκης οι προσφάτως καταγραμμένες στην Ελλάδα Epipactis purpurata (Γράμμος) και Epipactis distans (Γράμμος, Όρβηλος)
  • περισσότερα από 25 είδη του γένους Trifolium (τριφυλλιών) που έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί, αναδεικνύοντας το Γράμμο ως έναν από τους πιο πλούσιους σε τριφύλλια ορεινούς όγκους στον κόσμο.
  • Το σαρκοφάγο είδος Pinguicula balcanica, που εμφανίζεται σε λίγες θέσεις στη Ελλάδα Ελλάδα.
  • Ιδιαιτέρα μεγάλος αριθμός μανιταριών, βρύων και λειχήνων και   
  • περισσότερα από 11 είδη αγριογαρύφαλλων, πάνω από 7 είδη θυμαριού και πολλά άλλα αρωματικά, φαρμακευτικά και καλλωπιστικά είδη.