Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Φυτά του Γράμμου

Φυτά του Γράμμου

Φυτά του Γράμμου

fyta_front.jpg

Photo Gallery

Η χλωρίδα του Γράμμου είναι ιδιαίτερα πλούσια, με αρκετά σπάνια ή και ενδημικά είδη. Αν και δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή των ανώτερων φυτικών ειδών, εκτιμάται ότι ο αριθμός τους είναι ιδιαίτερα υψηλός (1.000 έως 1.500 είδη).
 
Στη χλωρίδα περιλαμβάνονται πολλά κεντροευρωπαϊκά χλωριδικά στοιχεία, καθώς και πολλά ενδημικά είδη της Βαλκανικής χερσονήσου. Μια σειρά έρευνες στην περιοχή  έχουν καταγράψει 18 ελληνικά ενδημικά είδη, 3 τοπικά ενδημικά του όρους Γράμμος, 70 βαλκανικά ενδημικά ή υποενδημικά, 45 είδη που υπάγονται σε νομικά κατοχυρωμένο καθεστώς προστασίας (όπως το ΠΔ 67/1981,  η Σύµβαση της Βέρνης, ο Κατάλογος Corine, η Οδηγία 92/43 κ.ά.).
 
Σημαντικότερες ομάδες ειδών
 
Στην περιοχή εμφανίζονται πολλές ομάδες ειδών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ενδεικτικά:
  • περισσότερα από 40 είδη ορχεοειδών που έχουν καταγραφεί στο ορεινό συγκρότημα. Σε υγρολίβαδα της περιοχής εμφανίζονται η Dactylorhiza baumanniana που είναι ελληνικό ενδημικό, η Dactylorhiza cordigera, που είναι ενδημικό της Βαλκανικής, ενώ σε δάση πεύκης οι προσφάτως καταγεγραμμένες στην Ελλάδα Epipactis purpurata (Γράμμος) και Epipactis distans (Γράμμος, Όρβηλος)
  • περισσότερα από 25 είδη του γένους Trifolium (τριφυλλιών) που έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί, αναδεικνύοντας τον Γράμμο σε έναν από τους πιο πλούσιους ορεινούς όγκους στον κόσμο σε τριφύλλια.
  • Το σαρκοφάγο είδος Pinguicula balcanica, που εμφανίζεται σε λίγες θέσεις στη Ελλάδα
  • ιδιαιτέρα μεγάλος αριθμός μανιταριών, βρύων και λειχήνων 
  • περισσότερα από 11 είδη αγριογαρίφαλλων, πάνω από 7 είδη θυμαριού και πολλά άλλα αρωματικά, φαρμακευτικά και καλλωπιστικά είδη.