Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Συνέδρια

Συνέδρια

Συνέδρια

Το Ίδρυμα της Βουλής έχει ήδη επεξεργαστεί κατάλογο θεμάτων για την πραγματοποίηση συνεδρίων και ημερίδων, η διεξαγωγή των οποίων στο Πάρκο θα συμβάλει σημαντικά στον επιστημονικό διάλογο και ταυτόχρονα θα έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Τα περισσότερα θέματα σχετίζονται με τον Εμφύλιο Πόλεμο και τις συνέπειές του, καθώς και με τη μεταπολεμική ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Ειδική μέριμνα υπάρχει και για τη διεξαγωγή συνεδρίων με θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.