Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024

Β. Νιτσιάκος, 19/10/2019, Πολιτισμική Οικολογία, Άνθρωπογεωγραφία και Εθνογραφία του Γράμμου.

Β. Νιτσιάκος, 19/10/2019, Πολιτισμική Οικολογία, Άνθρωπογεωγραφία και Εθνογραφία του Γράμμου.

Β. Νιτσιάκος, 19/10/2019, Πολιτισμική Οικολογία, Άνθρωπογεωγραφία και Εθνογραφία του Γράμμου.

Εκδήλωση στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης
 
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
 
ΩΡΑ 17.00
 
Διάλεξη με θέμα 
 
Πολιτισμική Οικολογία, Άνθρωπογεωγραφία και Εθνογραφία του Γράμμου.
 
Βασίλης Νιτσιάκος, καθηγητής Κοινωνικής Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
Η εισήγηση θα αναφέρεται στη σχέση της κοινωνίας με το περιβάλλον σε μια ιστορική προοπτική και στη συγκρότηση διαχρονικά της ανθρωπογεωγραφίας και του εθνογραφικού "μωσαϊκού" στις δύο πλευρές του ελληνο-αλβανικού συνόρου. Θα γίνει επίσης αναφορά στις μετακινήσεις κοινωνικών ομάδων, τις μετακινήσεις και τις μετατοπίσεις πληθυσμών. Θα ολοκληρωθεί με αναφορές στην σύγχρονη κατάσταση και το διαφαινόμενο μέλλον.