Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Η εποχή των Βαλκανικών Πολέμων

Η εποχή των Βαλκανικών Πολέμων

Η εποχή των Βαλκανικών Πολέμων

Η εποχή των Βαλκανικών Πολέμων

Αν και η πολεμική αναμέτρηση καθαυτή ήταν σύντομης διάρκειας, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) αποτέλεσαν μεγάλη καμπή στην ιστορία της. Στο τέλος τους, η περιοχή υπαγόταν στο ελληνικό κράτος, ως Γενική Διοίκηση Κοζάνης - Φλώρινας. Τα σύνορα προς τα αλβανικά εδάφη δεν είχαν ακόμη οριοθετηθεί, ενώ η επικοινωνία με τη Σερβία ήταν βατή.

Οι κραδασμοί της κοινωνίας συνδέονταν άμεσα με τα οικονομικά προβλήματα. Η αδυναμία του ελληνικού κράτους να αναλάβει δημόσια έργα και να προχωρήσει σε ρυθμίσεις αγροτικών ζητημάτων δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα. Την κακή κατάσταση επιδείνωνε η διατήρηση παλαιών και ελάχιστα δημοφιλών θεσμών (αγγαρείες κ.λπ.).