Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Έκθεση για το περιβάλλον της περιοχής

Έκθεση για το περιβάλλον της περιοχής

Έκθεση για το περιβάλλον της περιοχής

Στο δεύτερο εκθεσιακό χώρο αναπτύσσεται έκθεση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, στην οποία παρουσιάζεται ο πλούσιος φυσικός κόσμος του Γράμμου, μέσα από φωτογραφικό υλικό.