Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Έκθεση για την ιστορία της περιοχής και του Εμφυλίου Πολέμου

Έκθεση για την ιστορία της περιοχής και του Εμφυλίου Πολέμου

Έκθεση για την ιστορία της περιοχής και του Εμφυλίου Πολέμου

Στον πρώτο εκθεσιακό χώρο λειτουργεί έκθεση ιστορικού περιεχομένου, μέσα από την οποία προβάλλεται η κοινωνία της ευρύτερης περιοχής από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι συγκρούσεις και οι απελευθερωτικοί αγώνες, που επηρέασαν καθοριστικά την περιοχή, Το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης, όμως, είναι αφιερωμένο στη σύγκρουση με την οποία ο Γράμμος έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη: τον Εμφύλιο Πόλεμο. Αναπαραγωγές φωτογραφιών, χαρτών, διαταγών, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και άλλο αρχειακό υλικό, δίνουν την ατμόσφαιρα της εποχής.