Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Προβλέπεται σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

  • για μαθητές δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα γνωστοποιηθούν στα σχολεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με απευθείας επαφή του ΠΕΣ με σχολικές μονάδες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι, είτε ορισμένων ωρών, είτε μεγαλύτερης διάρκειας, οπότε θα προβλέπεται διανυκτέρευση στο Πάρκο,
  • για φοιτητές, σε συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού,
  • εργαστήρι τοπικής ιστορίας για μικρούς και μεγάλους, που θα απευθύνεται κυρίως στους κατοίκους της περιοχής, τα αποτελέσματα του οποίου θα εμπλουτίζουν το αρχείο τεκμηρίωσης του Πάρκου,
  • εκπαιδευτικά προγράμματα με θέματα το τοπικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τη γεωμορφολογία, την πανίδα και τη χλωρίδα του.

Τα προγράμματα θα συνδυάζονται με περιπάτους περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος ‒ διαδρομές μνήμης και φύσης. Οι περίπατοι αυτοί θα έχουν στόχο τη γνωριμία των ενδιαφερόμενων μαθητών και άλλων ομάδων με τα μνημεία του βουνού και τη φύση του, καθώς και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος.