Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Εκδόσεις

Εκδόσεις

Εκδόσεις

Προβλέπεται:

  • η έκδοση (έντυπη ή/και ψηφιακή) των πρακτικών των συνεδρίων, που θα οργανώνει το ΠΕΣ,
  • ειδικών μελετών,
  • η συγκρότηση σχολιασμένου βιβλιογραφικού οδηγού για την ενημέρωση των πολιτών,
  • η συγκρότηση οδηγού πρωτογενών πηγών (τόσο για τα αρχεία στο εσωτερικό όσο και γι’ αυτά του εξωτερικού) για τη διευκόλυνση των ερευνητών.