Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Βιβλιοθήκη – Χώρος μελέτης

Βιβλιοθήκη – Χώρος μελέτης

Βιβλιοθήκη – Χώρος μελέτης

Η Βιβλιοθήκη του Πάρκου συστάθηκε με βασικό άξονα τις εκδόσεις από την ελληνική επιστημονική αλλά και λογοτεχνική βιβλιοπαραγωγή, που αφορούν στην ιστορία της περιοχής, με έμφαση στον Εμφύλιο Πόλεμο. Αντίστοιχα, η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλιογραφία με θέμα τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Στους μελλοντικούς στόχους εντάσσεται ο εμπλουτισμός και με εκδόσεις σε μορφή PDF, ειδικές μονογραφίες (π.χ. διατριβές), ψηφιοποιημένα αντίτυπα παλαιών εκδόσεων που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, ξένες εκδόσεις (βιβλία και περιοδικά) σχετικές με το Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο.