Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Oρχεοειδή του Γράμμου

Oρχεοειδή του Γράμμου

Oρχεοειδή του Γράμμου

Limodorum abortivum

 
Η ιατρική της αρχαιότητας απέδιδε στα ορχεοειδή αφροδισιακές ιδιότητες, ασφαλώς λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζουν οι περισσότεροι βολβοί τους με τους όρχεις. Η  λαϊκή μας παράδοση τα ονομάζει «σερνικοβότανα», καθώς υπάρχει η δοξασία ότι η βρώση τους μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση αρσενικών παιδιών. Το είδος έχει καταγραφεί ήδη από τον  Πεδάνιο Δισοκορίδη τον Αναζαρβέα, έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακολόγους και γιατρούς της αρχαιότητας.